0:1 Jubel v.l. Torschuetze Naby Keita, Diego Demme (Leipzig) Hamburg, 08.09.2017, Fussball, Bundesliga, Hamburger SV - RB Leipzig
Archiv-ID: 1204705
v.l. Yussuf Poulsen (Leipzig), Gideon Jung Hamburg, 08.09.2017, Fussball, Bundesliga, Hamburger SV - RB Leipzig 0:2
Archiv-ID: 1204702
Marcel Sabitzer (Leipzig) Hamburg, 08.09.2017, Fussball, Bundesliga, Hamburger SV - RB Leipzig 0:2
Archiv-ID: 1204701
v.l. Yussuf Poulsen (Leipzig), Sven Schipplock, Willi Orban, Kyriakos Papadopoulos Hamburg, 08.09.2017, Fussball, Bundesliga, Hamburger SV - RB Leipzig 0:2
Archiv-ID: 1204700
v.l. Gideon Jung, Jean-Kevin Augustin (Leipzig) Hamburg, 08.09.2017, Fussball, Bundesliga, Hamburger SV - RB Leipzig 0:2
Archiv-ID: 1204699
v.l. Jean-Kevin Augustin, Rick van Drongelen (HSV) Hamburg, 08.09.2017, Fussball, Bundesliga, Hamburger SV - RB Leipzig 0:2
Archiv-ID: 1204698
Timo Werner (Leipzig) Hamburg, 08.09.2017, Fussball, Bundesliga, Hamburger SV - RB Leipzig 0:2
Archiv-ID: 1204697
Rick van Drongelen (HSV) Hamburg, 08.09.2017, Fussball, Bundesliga, Hamburger SV - RB Leipzig 0:2
Archiv-ID: 1204696
v.l. Bernardo, Rick van Drongelen (HSV) Hamburg, 08.09.2017, Fussball, Bundesliga, Hamburger SV - RB Leipzig 0:2
Archiv-ID: 1204695
v.l. Naby Keita, Gideon Jung (HSV) Hamburg, 08.09.2017, Fussball, Bundesliga, Hamburger SV - RB Leipzig 0:2
Archiv-ID: 1204694
Diego Demme (Leipzig) Hamburg, 08.09.2017, Fussball, Bundesliga, Hamburger SV - RB Leipzig 0:2
Archiv-ID: 1204693
Willi Orban (Leipzig) Hamburg, 08.09.2017, Fussball, Bundesliga, Hamburger SV - RB Leipzig 0:2
Archiv-ID: 1204692
Trainer Ralph Hasenhuettl (Leipzig) Hamburg, 08.09.2017, Fussball, Bundesliga, Hamburger SV - RB Leipzig 0:2
Archiv-ID: 1204691
Lewis Holtby (HSV) Hamburg, 08.09.2017, Fussball, Bundesliga, Hamburger SV - RB Leipzig 0:2
Archiv-ID: 1204690
v.l. Kyriakos Papadopoulos, Torwart Christian Mathenia (HSV) Hamburg, 08.09.2017, Fussball, Bundesliga, Hamburger SV - RB Leipzig 0:2
Archiv-ID: 1204689
v.l. Naby Keita, Gideon Jung (HSV) Hamburg, 08.09.2017, Fussball, Bundesliga, Hamburger SV - RB Leipzig 0:2
Archiv-ID: 1204688
Trainer Ralph Hasenhuettl (Leipzig) Hamburg, 08.09.2017, Fussball, Bundesliga, Hamburger SV - RB Leipzig 0:2
Archiv-ID: 1204687
v.l. Lukas Klostermann, Lewis Holtby (HSV) Hamburg, 08.09.2017, Fussball, Bundesliga, Hamburger SV - RB Leipzig 0:2
Archiv-ID: 1204686
Jean-Kevin Augustin (Leipzig) Hamburg, 08.09.2017, Fussball, Bundesliga, Hamburger SV - RB Leipzig 0:2
Archiv-ID: 1204685
v.l. 0:1 Jubel v.l. Marcel Sabitzer, Torschuetze Naby Keita, Lukas Klostermann (Leipzig) Hamburg, 08.09.2017, Fussball, Bundesliga, Hamburger SV - RB Leipzig 0:2
Archiv-ID: 1204684
v.l. Yussuf Poulsen (Leipzig), Sven Schipplock, Kyriakos Papadopoulos Hamburg, 08.09.2017, Fussball, Bundesliga, Hamburger SV - RB Leipzig 0:2
Archiv-ID: 1204683
Yussuf Poulsen (Leipzig) Hamburg, 08.09.2017, Fussball, Bundesliga, Hamburger SV - RB Leipzig 0:2
Archiv-ID: 1204682
Marcel Sabitzer (Leipzig) Hamburg, 08.09.2017, Fussball, Bundesliga, Hamburger SV - RB Leipzig 0:2
Archiv-ID: 1204681
v.l. Jean-Kevin Augustin, Rick van Drongelen (HSV) Hamburg, 08.09.2017, Fussball, Bundesliga, Hamburger SV - RB Leipzig 0:2
Archiv-ID: 1204680
Trainer Ralph Hasenhuettl (Leipzig) Hamburg, 08.09.2017, Fussball, Bundesliga, Hamburger SV - RB Leipzig 0:2
Archiv-ID: 1204679
0:2 Jubel Torschuetze Timo Werner (Leipzig) Hamburg, 08.09.2017, Fussball, Bundesliga, Hamburger SV - RB Leipzig 0:2
Archiv-ID: 1204678
Marcel Sabitzer (Leipzig) Hamburg, 08.09.2017, Fussball, Bundesliga, Hamburger SV - RB Leipzig 0:2
Archiv-ID: 1204676
Lukas Klostermann (Leipzig) Hamburg, 08.09.2017, Fussball, Bundesliga, Hamburger SV - RB Leipzig 0:2
Archiv-ID: 1204675
Bernardo (Leipzig) Hamburg, 08.09.2017, Fussball, Bundesliga, Hamburger SV - RB Leipzig 0:2
Archiv-ID: 1204674
Diego Demme (Leipzig) Hamburg, 08.09.2017, Fussball, Bundesliga, Hamburger SV - RB Leipzig 0:2
Archiv-ID: 1204673
v.l. 0:1 Jubel v.l. Torschuetze Naby Keita, Timo Werner (Leipzig) Hamburg, 08.09.2017, Fussball, Bundesliga, Hamburger SV - RB Leipzig 0:2
Archiv-ID: 1204672
Trainer Ralph Hasenhuettl (Leipzig) Hamburg, 08.09.2017, Fussball, Bundesliga, Hamburger SV - RB Leipzig 0:2
Archiv-ID: 1204671
Trainer Ralph Hasenhuettl (Leipzig) Hamburg, 08.09.2017, Fussball, Bundesliga, Hamburger SV - RB Leipzig 0:2
Archiv-ID: 1204670
Lukas Klostermann (Leipzig) Hamburg, 08.09.2017, Fussball, Bundesliga, Hamburger SV - RB Leipzig 0:2
Archiv-ID: 1204669
Lukas Klostermann (Leipzig) Hamburg, 08.09.2017, Fussball, Bundesliga, Hamburger SV - RB Leipzig 0:2
Archiv-ID: 1204668
v.l. Bobby Wood (HSV), Willi Orban, Diego Demme Hamburg, 08.09.2017, Fussball, Bundesliga, Hamburger SV - RB Leipzig 0:2
Archiv-ID: 1204667
Lewis Holtby (HSV) Hamburg, 08.09.2017, Fussball, Bundesliga, Hamburger SV - RB Leipzig 0:2
Archiv-ID: 1204666
Torwart Christian Mathenia (HSV) Hamburg, 08.09.2017, Fussball, Bundesliga, Hamburger SV - RB Leipzig 0:2
Archiv-ID: 1204665
v.l. Kevin Kampl, Lewis Holtby (HSV) Hamburg, 08.09.2017, Fussball, Bundesliga, Hamburger SV - RB Leipzig 0:2
Archiv-ID: 1204664
Trainer Ralph Hasenhuettl (Leipzig) Hamburg, 08.09.2017, Fussball, Bundesliga, Hamburger SV - RB Leipzig 0:2
Archiv-ID: 1204663
v.l. Bernardo, Rick van Drongelen (HSV) Hamburg, 08.09.2017, Fussball, Bundesliga, Hamburger SV - RB Leipzig 0:2
Archiv-ID: 1204662
Lewis Holtby (HSV) Hamburg, 08.09.2017, Fussball, Bundesliga, Hamburger SV - RB Leipzig 0:2
Archiv-ID: 1204660
Dayot Upamecano (Leipzig) Hamburg, 08.09.2017, Fussball, Bundesliga, Hamburger SV - RB Leipzig 0:2
Archiv-ID: 1204659
Torwart Christian Mathenia (HSV) Hamburg, 08.09.2017, Fussball, Bundesliga, Hamburger SV - RB Leipzig 0:2
Archiv-ID: 1204658
Torwart Christian Mathenia (HSV) Hamburg, 08.09.2017, Fussball, Bundesliga, Hamburger SV - RB Leipzig 0:2
Archiv-ID: 1204657
v.l. Kyriakos Papadopoulos, Torwart Christian Mathenia (HSV) Hamburg, 08.09.2017, Fussball, Bundesliga, Hamburger SV - RB Leipzig 0:2
Archiv-ID: 1204656
Torwart Christian Mathenia (HSV) Hamburg, 08.09.2017, Fussball, Bundesliga, Hamburger SV - RB Leipzig 0:2
Archiv-ID: 1204655
Dayot Upamecano (Leipzig) Hamburg, 08.09.2017, Fussball, Bundesliga, Hamburger SV - RB Leipzig 0:2
Archiv-ID: 1204654
Timo Werner (Leipzig) Hamburg, 08.09.2017, Fussball, Bundesliga, Hamburger SV - RB Leipzig 0:2
Archiv-ID: 1204653
Bernardo (Leipzig) Hamburg, 08.09.2017, Fussball, Bundesliga, Hamburger SV - RB Leipzig 0:2
Archiv-ID: 1204652