v.l. Christian Okun (Hamburger Fussball-Verband), Kumar Tschana (HSV), Sebastian Stegemann (TH Eilbeck), Dr. Juergen Mantell (Praesident), Julian Kulawik (Sportjugend), Dr. Andrea Kleipoedszus (Hamburger Volleyball-Verband), Doerte Kuhn (Verband Turnen und Freizeit) Hamburg, 04.02.2019, Hamburger Sportbund, Das Praesidium
Archiv-ID: 1359996
Vize-Praesidenin Doerte Kuhn Hamburg, 04.02.2019, Hamburger Sportbund, Praesidium, Vorsitzende des Verbandes Turnen und Freizeit
Archiv-ID: 1359995
Vize-Praesidenin Doerte Kuhn Hamburg, 04.02.2019, Hamburger Sportbund, Praesidium, Vorsitzende des Verbandes Turnen und Freizeit
Archiv-ID: 1359994
Vize-Praesidenin Doerte Kuhn Hamburg, 04.02.2019, Hamburger Sportbund, Praesidium, Vorsitzende des Verbandes Turnen und Freizeit
Archiv-ID: 1359993
Vize-Praesident Sebastian Stegemann Hamburg, 04.02.2019, Hamburger Sportbund, Praesidium (TH Eilbeck)
Archiv-ID: 1359992
Vize-Praesident Sebastian Stegemann Hamburg, 04.02.2019, Hamburger Sportbund, Praesidium (TH Eilbeck)
Archiv-ID: 1359991
Vize-Praesident Sebastian Stegemann Hamburg, 04.02.2019, Hamburger Sportbund, Praesidium (TH Eilbeck)
Archiv-ID: 1359990
Vize-Praesident Sebastian Stegemann Hamburg, 04.02.2019, Hamburger Sportbund, Praesidium (TH Eilbeck)
Archiv-ID: 1359989
Vorstandsvorsitzender Ralph Lehnert Hamburg, 04.02.2019, Hamburger Sportbund
Archiv-ID: 1359887
Vorstandsvorsitzender Ralph Lehnert Hamburg, 04.02.2019, Hamburger Sportbund
Archiv-ID: 1359886
Vorstandsvorsitzender Ralph Lehnert Hamburg, 04.02.2019, Hamburger Sportbund
Archiv-ID: 1359885
Vorstandsvorsitzender Ralph Lehnert Hamburg, 04.02.2019, Hamburger Sportbund
Archiv-ID: 1359884
Vorstandsvorsitzender Ralph Lehnert Hamburg, 04.02.2019, Hamburger Sportbund
Archiv-ID: 1359883
Vorstandsvorsitzender Ralph Lehnert Hamburg, 04.02.2019, Hamburger Sportbund
Archiv-ID: 1359882
Vorstandsvorsitzender Ralph Lehnert Hamburg, 04.02.2019, Hamburger Sportbund
Archiv-ID: 1359881
Vorstandsvorsitzender Ralph Lehnert Hamburg, 04.02.2019, Hamburger Sportbund
Archiv-ID: 1359880
v.l. Christian Okun (Hamburger Fussball-Verband), Kumar Tschana (HSV), Sebastian Stegemann (TH Eilbeck), Dr. Juergen Mantell (Praesident), Julian Kulawik (Sportjugend), Dr. Andrea Kleipoedszus (Hamburger Volleyball-Verband), Doerte Kuhn (Verband Turnen und Freizeit) Hamburg, 04.02.2019, Hamburger Sportbund, Das Praesidium
Archiv-ID: 1359877
v.l. Vorstandsvorsitzender Ralph Lehnert, HSB-Preasident Dr. Juergen Mantell, Vorstand Bernard Koessler Hamburg, 04.02.2019, Hamburger Sportbund, Praesident des HSB
Archiv-ID: 1359876
v.l. Christian Okun (Hamburger Fussball-Verband),Dr. Andrea Kleipoedszus (Hamburger Volleyball-Verband), Kumar Tschana (HSV), Dr. Juergen Mantell (Praesident), Sebastian Stegemann (TH Eilbeck), Vorstandsvorsitzender Ralph Lehnert, Julian Kulawik (Sportjugend), Vorstand Bernard Koessler, Doerte Kuhn (Verband Turnen und Freizeit) Hamburg, 04.02.2019, Hamburger Sportbund, Praesidium und Vorstand
Archiv-ID: 1359875
v.l. Vorstandsvorsitzender Ralph Lehnert, HSB-Preasident Dr. Juergen Mantell, Vorstand Bernard Koessler Hamburg, 04.02.2019, Hamburger Sportbund, Praesident des HSB
Archiv-ID: 1359874
Vize-Praesident Kumar Tschana Hamburg, 04.02.2019, Hamburger Sportbund, Praesidium (HSV e.V., Leiter Amateursport)
Archiv-ID: 1359832
Vize-Praesident Kumar Tschana Hamburg, 04.02.2019, Hamburger Sportbund, Praesidium (HSV e.V., Leiter Amateursport)
Archiv-ID: 1359831
Vize-Praesident Kumar Tschana Hamburg, 04.02.2019, Hamburger Sportbund, Praesidium (HSV e.V., Leiter Amateursport)
Archiv-ID: 1359830
Vize-Praesident Kumar Tschana Hamburg, 04.02.2019, Hamburger Sportbund, Praesidium (HSV e.V., Leiter Amateursport)
Archiv-ID: 1359829
Vize-Praesident Kumar Tschana Hamburg, 04.02.2019, Hamburger Sportbund, Praesidium (HSV e.V., Leiter Amateursport)
Archiv-ID: 1359828
Vorstand Bernard Koessler Hamburg, 04.02.2019, Hamburger Sportbund, Vorstand
Archiv-ID: 1359827
Vorstand Bernard Koessler Hamburg, 04.02.2019, Hamburger Sportbund, Vorstand
Archiv-ID: 1359826
Vorstand Bernard Koessler Hamburg, 04.02.2019, Hamburger Sportbund, Vorstand
Archiv-ID: 1359825
Vorstand Bernard Koessler Hamburg, 04.02.2019, Hamburger Sportbund, Vorstand
Archiv-ID: 1359824
Vorstand Bernard Koessler Hamburg, 04.02.2019, Hamburger Sportbund, Vorstand
Archiv-ID: 1359823
Vorstand Bernard Koessler Hamburg, 04.02.2019, Hamburger Sportbund, Vorstand
Archiv-ID: 1359822
Dr. Juergen Mantell Hamburg, 04.02.2019, Hamburger Sportbund, Praesident des HSB
Archiv-ID: 1359812
Dr. Juergen Mantell Hamburg, 04.02.2019, Hamburger Sportbund, Praesident des HSB
Archiv-ID: 1359811
Dr. Juergen Mantell Hamburg, 04.02.2019, Hamburger Sportbund, Praesident des HSB
Archiv-ID: 1359810
Dr. Juergen Mantell Hamburg, 04.02.2019, Hamburger Sportbund, Praesident des HSB
Archiv-ID: 1359809
Dr. Juergen Mantell Hamburg, 04.02.2019, Hamburger Sportbund, Praesident des HSB
Archiv-ID: 1359808
Dr. Andrea Kleipoedszus Hamburg, 04.02.2019, Hamburger Sportbund, Praesidium, Vorsitzende Hamburger Volleyball-Verband
Archiv-ID: 1359807
Dr. Andrea Kleipoedszus Hamburg, 04.02.2019, Hamburger Sportbund, Praesidium, Vorsitzende Hamburger Volleyball-Verband
Archiv-ID: 1359806
Julian Kulawik Hamburg, 04.02.2019, Hamburger Sportbund, Praesidium, Vorstand Hamburger Sportjugend
Archiv-ID: 1359805
Julian Kulawik Hamburg, 04.02.2019, Hamburger Sportbund, Praesidium, Vorstand Hamburger Sportjugend
Archiv-ID: 1359804
Julian Kulawik Hamburg, 04.02.2019, Hamburger Sportbund, Praesidium, Vorstand Hamburger Sportjugend
Archiv-ID: 1359803
Julian Kulawik Hamburg, 04.02.2019, Hamburger Sportbund, Praesidium, Vorstand Hamburger Sportjugend
Archiv-ID: 1359802