Sieger Clement Noel (Frankreich) Zagreb, 05.01.2020, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2020, Slalom Herren
Germany Only
Archiv-ID: 1441601
Alex Vinatzer (Italien, 3. Platz) Zagreb, 05.01.2020, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2020, Slalom Herren
Germany Only
Archiv-ID: 1441600
Linus Strasser (Deutschland) Zagreb, 05.01.2020, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2020, Slalom Herren
Germany Only
Archiv-ID: 1441599
Ramon Zenhaeusern (Schweiz, 2. Platz) Zagreb, 05.01.2020, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2020, Slalom Herren
Germany Only
Archiv-ID: 1441598
Ramon Zenhaeusern (Schweiz, 2. Platz) Zagreb, 05.01.2020, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2020, Slalom Herren
Germany Only
Archiv-ID: 1441597
Linus Strasser (Deutschland) Zagreb, 05.01.2020, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2020, Slalom Herren
Germany Only
Archiv-ID: 1441596
Linus Strasser (Deutschland) Zagreb, 05.01.2020, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2020, Slalom Herren
Germany Only
Archiv-ID: 1441595
Sieger Clement Noel (Frankreich) Zagreb, 05.01.2020, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2020, Slalom Herren
Germany Only
Archiv-ID: 1441594
Alex Vinatzer (Italien, 3. Platz) Zagreb, 05.01.2020, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2020, Slalom Herren
Germany Only
Archiv-ID: 1441593
Linus Strasser (Deutschland) Zagreb, 05.01.2020, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2020, Slalom Herren
Germany Only
Archiv-ID: 1441592
Sieger Clement Noel (Frankreich) Zagreb, 05.01.2020, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2020, Slalom Herren
Germany Only
Archiv-ID: 1441591
Sieger Clement Noel (Frankreich) Zagreb, 05.01.2020, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2020, Slalom Herren
Germany Only
Archiv-ID: 1441590
v.l. Ramon Zenhaeusern (Schweiz, 2. Platz), Sieger Clement Noel (Frankreich), Alex Vinatzer (Italien, 3. Platz) Zagreb, 05.01.2020, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2020, Slalom Herren
Germany Only
Archiv-ID: 1441589
Siegerin Petra Vlhova (Slowakei) Zagreb, 04.01.2020, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2020, Slalom Damen
Germany Only
Archiv-ID: 1441564
Siegerin Petra Vlhova (Slowakei) Zagreb, 04.01.2020, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2020, Slalom Damen
Germany Only
Archiv-ID: 1441563
Mikaela Shiffrin (USA) Zagreb, 04.01.2020, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2020, Slalom Damen
Germany Only
Archiv-ID: 1441562
Mikaela Shiffrin (USA) Zagreb, 04.01.2020, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2020, Slalom Damen
Germany Only
Archiv-ID: 1441561
v.l. Mikaela Shiffrin (USA), Siegerin Petra Vlhova (Slowakei), Katharina Liensberger (Oesterreich) Zagreb, 04.01.2020, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2020, Slalom Damen
Germany Only
Archiv-ID: 1441560
Siegerin Petra Vlhova (Slowakei) Zagreb, 04.01.2020, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2020, Slalom Damen
Germany Only
Archiv-ID: 1441559
v.l. Mikaela Shiffrin (USA), Siegerin Petra Vlhova (Slowakei), Katharina Liensberger (Oesterreich) Zagreb, 04.01.2020, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2020, Slalom Damen
Germany Only
Archiv-ID: 1441558
Jessica Hilzinger (Deutschland) Zagreb, 04.01.2020, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2020, Slalom Damen
Germany Only
Archiv-ID: 1441557
Marlene Schmotz (Deutschland) Zagreb, 04.01.2020, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2020, Slalom Damen
Germany Only
Archiv-ID: 1441556
Christina Ackermann (Deutschland) Zagreb, 04.01.2020, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2020, Slalom Damen
Germany Only
Archiv-ID: 1441555
Lena Duerr (Deutschland) Zagreb, 04.01.2020, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2020, Slalom Damen
Germany Only
Archiv-ID: 1441554
Marina Wallner (Deutschland) Zagreb, 04.01.2020, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2020, Slalom Damen
Germany Only
Archiv-ID: 1441553