Sebastian Foss-Solevaag (Norwegen) Zagreb, 06.01.2022, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2022, Slalom Herren
Germany Only
Archiv-ID: 1695940
Sebastian Foss-Solevaag (Norwegen) Zagreb, 06.01.2022, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2022, Slalom Herren
Germany Only
Archiv-ID: 1695939
Linus Strasser (Deutschland) Zagreb, 06.01.2022, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2022, Slalom Herren
Germany Only
Archiv-ID: 1695938
Linus Strasser (Deutschland) Zagreb, 06.01.2022, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2022, Slalom Herren
Germany Only
Archiv-ID: 1695937
Linus Strasser (Deutschland) Zagreb, 06.01.2022, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2022, Slalom Herren
Germany Only
Archiv-ID: 1695936
Paulina Schlosser (Deutschland) Zagreb, 04.01.2022, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2022, Slalom Damen
Germany Only
Archiv-ID: 1695348
Siegerin Petra Vlhova (Slowakei) Zagreb, 04.01.2022, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2022, Slalom Damen
Germany Only
Archiv-ID: 1695245
Siegerin Petra Vlhova (Slowakei) Zagreb, 04.01.2022, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2022, Slalom Damen
Germany Only
Archiv-ID: 1695244
Mikaela Shiffrin (USA, 2. Platz) Zagreb, 04.01.2022, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2022, Slalom Damen
Germany Only
Archiv-ID: 1695243
Mikaela Shiffrin (USA, 2. Platz) Zagreb, 04.01.2022, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2022, Slalom Damen
Germany Only
Archiv-ID: 1695242
Siegerin Petra Vlhova (Slowakei) Zagreb, 04.01.2022, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2022, Slalom Damen
Germany Only
Archiv-ID: 1695241
v.l. Mikaela Shiffrin (USA, 2. Platz), Siegerin Petra Vlhova (Slowakei), Katharina Liensberger (Oesterreich, 3. Platz) Zagreb, 04.01.2022, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2022, Slalom Damen
Germany Only
Archiv-ID: 1695240
Siegerin Petra Vlhova (Slowakei) Zagreb, 04.01.2022, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2022, Slalom Damen
Germany Only
Archiv-ID: 1695239
Mikaela Shiffrin (USA) Zagreb, 04.01.2022, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2022, Slalom Damen
Germany Only
Archiv-ID: 1695238
Mikaela Shiffrin (USA) Zagreb, 04.01.2022, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2022, Slalom Damen
Germany Only
Archiv-ID: 1695150
Emma Aicher (Deutschland) Zagreb, 04.01.2022, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2022, Slalom Damen
Germany Only
Archiv-ID: 1695149
Jessica Hilzinger (Deutschland) Zagreb, 04.01.2022, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2022, Slalom Damen
Germany Only
Archiv-ID: 1695148
Jessica Hilzinger (Deutschland) Zagreb, 04.01.2022, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2022, Slalom Damen
Germany Only
Archiv-ID: 1695147
Emma Aicher (Deutschland) Zagreb, 04.01.2022, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2022, Slalom Damen
Germany Only
Archiv-ID: 1695146
Jessica Hilzinger (Deutschland) Zagreb, 04.01.2022, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2022, Slalom Damen
Germany Only
Archiv-ID: 1695145
Marlene Schmotz (Deutschland) Zagreb, 04.01.2022, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2022, Slalom Damen
Germany Only
Archiv-ID: 1695144
Lena Duerr (Deutschland) Zagreb, 04.01.2022, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2022, Slalom Damen
Germany Only
Archiv-ID: 1695094
Mikaela Shiffrin (USA) Zagreb, 04.01.2022, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2022, Slalom Damen
Germany Only
Archiv-ID: 1695093
Petra Vlhova (Slowakei) Zagreb, 04.01.2022, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2022, Slalom Damen
Germany Only
Archiv-ID: 1695092
Lena Duerr (Deutschland) Zagreb, 04.01.2022, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2022, Slalom Damen
Germany Only
Archiv-ID: 1695091
Wendy Holdener (Schweiz) Zagreb, 04.01.2022, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2022, Slalom Damen
Germany Only
Archiv-ID: 1695090
Lena Duerr (Deutschland) Zagreb, 04.01.2022, Ski Alpin, FIS Weltcup Zagreb 2022, Slalom Damen
Germany Only
Archiv-ID: 1695089