v.l. Ozan Kabak, Bakery Jatta (HSV) Hamburg, 10.01.2020, Fussball, Testspiel, Hamburger SV - FC Schalke 04
Archiv-ID: 1442897
Michael Gregoritsch (Schalke) Hamburg, 10.01.2020, Fussball, Testspiel, Hamburger SV - FC Schalke 04
Archiv-ID: 1442896
Suat Serdar (Schalke) Hamburg, 10.01.2020, Fussball, Testspiel, Hamburger SV - FC Schalke 04
Archiv-ID: 1442895
Jonjoe Kenny (Schalke) Hamburg, 10.01.2020, Fussball, Testspiel, Hamburger SV - FC Schalke 04
Archiv-ID: 1442894
v.l. Bakery Jatta (HSV), Matija Nastasic Hamburg, 10.01.2020, Fussball, Testspiel, Hamburger SV - FC Schalke 04
Archiv-ID: 1442893
v.l. Amine Harit, Khaled Narey (HSV) Hamburg, 10.01.2020, Fussball, Testspiel, Hamburger SV - FC Schalke 04
Archiv-ID: 1442892
Jairo Samperio (HSV) Hamburg, 10.01.2020, Fussball, Testspiel, Hamburger SV - FC Schalke 04
Archiv-ID: 1442891
Michael Gregoritsch (Schalke) Hamburg, 10.01.2020, Fussball, Testspiel, Hamburger SV - FC Schalke 04
Archiv-ID: 1442890
Jonjoe Kenny (Schalke) Hamburg, 10.01.2020, Fussball, Testspiel, Hamburger SV - FC Schalke 04
Archiv-ID: 1442889
Michael Gregoritsch (Schalke) Hamburg, 10.01.2020, Fussball, Testspiel, Hamburger SV - FC Schalke 04
Archiv-ID: 1442888
Daniel Caligiuri (Schalke) Hamburg, 10.01.2020, Fussball, Testspiel, Hamburger SV - FC Schalke 04
Archiv-ID: 1442887
Khaled Narey (HSV) Hamburg, 10.01.2020, Fussball, Testspiel, Hamburger SV - FC Schalke 04
Archiv-ID: 1442886
Omar Mascarell (Schalke) Hamburg, 10.01.2020, Fussball, Testspiel, Hamburger SV - FC Schalke 04
Archiv-ID: 1442885
Michael Gregoritsch (Schalke) Hamburg, 10.01.2020, Fussball, Testspiel, Hamburger SV - FC Schalke 04
Archiv-ID: 1442884
Amine Harit (Schalke) Hamburg, 10.01.2020, Fussball, Testspiel, Hamburger SV - FC Schalke 04
Archiv-ID: 1442883
Michael Gregoritsch (Schalke) Hamburg, 10.01.2020, Fussball, Testspiel, Hamburger SV - FC Schalke 04
Archiv-ID: 1442882
Ozan Kabak (Schalke) Hamburg, 10.01.2020, Fussball, Testspiel, Hamburger SV - FC Schalke 04
Archiv-ID: 1442881
v.l. Omar Mascarell, Martin Harnik (HSV) Hamburg, 10.01.2020, Fussball, Testspiel, Hamburger SV - FC Schalke 04
Archiv-ID: 1442880
Michael Gregoritsch (Schalke) Hamburg, 10.01.2020, Fussball, Testspiel, Hamburger SV - FC Schalke 04
Archiv-ID: 1442879
Torwart Daniel Heuer Fernandes (HSV) Hamburg, 10.01.2020, Fussball, Testspiel, Hamburger SV - FC Schalke 04
Archiv-ID: 1442878
v.l. Bakery Jatta (HSV), Matija Nastasic Hamburg, 10.01.2020, Fussball, Testspiel, Hamburger SV - FC Schalke 04
Archiv-ID: 1442877
Khaled Narey (HSV) Hamburg, 10.01.2020, Fussball, Testspiel, Hamburger SV - FC Schalke 04
Archiv-ID: 1442876
Torwart Daniel Heuer Fernandes (HSV) Hamburg, 10.01.2020, Fussball, Testspiel, Hamburger SV - FC Schalke 04
Archiv-ID: 1442875
Amine Harit (Schalke) Hamburg, 10.01.2020, Fussball, Testspiel, Hamburger SV - FC Schalke 04
Archiv-ID: 1442874
v.l. Jeremy Dudziak (HSV), Amine Harit Hamburg, 10.01.2020, Fussball, Testspiel, Hamburger SV - FC Schalke 04
Archiv-ID: 1442873
Amine Harit (Schalke) Hamburg, 10.01.2020, Fussball, Testspiel, Hamburger SV - FC Schalke 04
Archiv-ID: 1442872
Team HSV Hamburg, 10.01.2020, Fussball, Testspiel, Hamburger SV - FC Schalke 04
Archiv-ID: 1442871
Ozan Kabak (Schalke) Hamburg, 10.01.2020, Fussball, Testspiel, Hamburger SV - FC Schalke 04
Archiv-ID: 1442870
Benito Raman (Schalke) Hamburg, 10.01.2020, Fussball, Testspiel, Hamburger SV - FC Schalke 04
Archiv-ID: 1442869
v.l. Bastian Oczipka, Omar Mascarell, David Kinsombi, Jairo Samperio (HSV) Hamburg, 10.01.2020, Fussball, Testspiel, Hamburger SV - FC Schalke 04
Archiv-ID: 1442868
Torwart Daniel Heuer Fernandes (HSV) Hamburg, 10.01.2020, Fussball, Testspiel, Hamburger SV - FC Schalke 04
Archiv-ID: 1442867
Michael Gregoritsch (Schalke) Hamburg, 10.01.2020, Fussball, Testspiel, Hamburger SV - FC Schalke 04
Archiv-ID: 1442866
Jairo Samperio (HSV) Hamburg, 10.01.2020, Fussball, Testspiel, Hamburger SV - FC Schalke 04
Archiv-ID: 1442865
Khaled Narey (HSV) Hamburg, 10.01.2020, Fussball, Testspiel, Hamburger SV - FC Schalke 04
Archiv-ID: 1442864
Adrian Fein (HSV) Hamburg, 10.01.2020, Fussball, Testspiel, Hamburger SV - FC Schalke 04
Archiv-ID: 1442863
v.l. Xavier Amaechi, Gideon Jung (HSV) Hamburg, 10.01.2020, Fussball, Testspiel, Hamburger SV - FC Schalke 04
Archiv-ID: 1442862
Michael Gregoritsch (Schalke) Hamburg, 10.01.2020, Fussball, Testspiel, Hamburger SV - FC Schalke 04
Archiv-ID: 1442861
Gideon Jung (HSV) Hamburg, 10.01.2020, Fussball, Testspiel, Hamburger SV - FC Schalke 04
Archiv-ID: 1442860
Christoph Moritz (HSV) Hamburg, 10.01.2020, Fussball, Testspiel, Hamburger SV - FC Schalke 04
Archiv-ID: 1442859
v.l. Christoph Moritz, Martin Harnik (HSV), Amine Harit Hamburg, 10.01.2020, Fussball, Testspiel, Hamburger SV - FC Schalke 04
Archiv-ID: 1442858
Trainer David Wagner (Schalke) Hamburg, 10.01.2020, Fussball, Testspiel, Hamburger SV - FC Schalke 04
Archiv-ID: 1442857
Trainer David Wagner (Schalke) Hamburg, 10.01.2020, Fussball, Testspiel, Hamburger SV - FC Schalke 04
Archiv-ID: 1442856
v.l. Tim Leibold, Xavier Amaechi (HSV) Hamburg, 10.01.2020, Fussball, Testspiel, Hamburger SV - FC Schalke 04
Archiv-ID: 1442855
Xavier Amaechi (HSV) Hamburg, 10.01.2020, Fussball, Testspiel, Hamburger SV - FC Schalke 04
Archiv-ID: 1442854
Anssi Suhonen (HSV) Hamburg, 10.01.2020, Fussball, Testspiel, Hamburger SV - FC Schalke 04
Archiv-ID: 1442853
Anssi Suhonen (HSV) Hamburg, 10.01.2020, Fussball, Testspiel, Hamburger SV - FC Schalke 04
Archiv-ID: 1442852
v.l. Martin Harnik (HSV), Ozan Kabak Hamburg, 10.01.2020, Fussball, Testspiel, Hamburger SV - FC Schalke 04
Archiv-ID: 1442851
Martin Harnik (HSV) Hamburg, 10.01.2020, Fussball, Testspiel, Hamburger SV - FC Schalke 04
Archiv-ID: 1442850
Jonas David (HSV) Hamburg, 10.01.2020, Fussball, Testspiel, Hamburger SV - FC Schalke 04
Archiv-ID: 1442849
v.l. David Kinsombi (Schalke), Bastian Oczipka Hamburg, 10.01.2020, Fussball, Testspiel, Hamburger SV - FC Schalke 04 0:4
Archiv-ID: 1442741