v.l. Karlis Podnieks, Anne Patzwald (Hamburg), Teemu Partanen Hamburg, 12.01.2020, Rollstuhlbasketball, Bundesliga, BG Baskets Hamburg - RSB Thuringia Bulls
Archiv-ID: 1443158
Mareike Miller (Hamburg) Hamburg, 12.01.2020, Rollstuhlbasketball, Bundesliga, BG Baskets Hamburg - RSB Thuringia Bulls
Archiv-ID: 1443157
Feature Hamburg, 12.01.2020, Rollstuhlbasketball, Bundesliga, BG Baskets Hamburg - RSB Thuringia Bulls
Archiv-ID: 1443156
v.l. Matthew David Scott, Spielertrainer Ahmadi Alireza (Hamburg) Hamburg, 12.01.2020, Rollstuhlbasketball, Bundesliga, BG Baskets Hamburg - RSB Thuringia Bulls
Archiv-ID: 1443155
v.l. Matthew David Scott, Spielertrainer Ahmadi Alireza (Hamburg), Karlis Podnieks Hamburg, 12.01.2020, Rollstuhlbasketball, Bundesliga, BG Baskets Hamburg - RSB Thuringia Bulls
Archiv-ID: 1443154
Mareike Miller (Hamburg) Hamburg, 12.01.2020, Rollstuhlbasketball, Bundesliga, BG Baskets Hamburg - RSB Thuringia Bulls
Archiv-ID: 1443153
Spielertrainer Ahmadi Alireza (Hamburg) Hamburg, 12.01.2020, Rollstuhlbasketball, Bundesliga, BG Baskets Hamburg - RSB Thuringia Bulls
Archiv-ID: 1443152
v.l. Spielertrainer Ahmadi Alireza (Hamburg), Karlis Podnieks Hamburg, 12.01.2020, Rollstuhlbasketball, Bundesliga, BG Baskets Hamburg - RSB Thuringia Bulls
Archiv-ID: 1443151
v.l. Mareike Miller (4), Mojtaba Kamali (Hamburg), Andre Bienek Hamburg, 12.01.2020, Rollstuhlbasketball, Bundesliga, BG Baskets Hamburg - RSB Thuringia Bulls
Archiv-ID: 1443150
Anne Patzwald (Hamburg) Hamburg, 12.01.2020, Rollstuhlbasketball, Bundesliga, BG Baskets Hamburg - RSB Thuringia Bulls
Archiv-ID: 1443149
Mareike Miller (Hamburg) Hamburg, 12.01.2020, Rollstuhlbasketball, Bundesliga, BG Baskets Hamburg - RSB Thuringia Bulls
Archiv-ID: 1443148
v.l. Anne Patzwald (Hamburg), Aliaksandr Halouski Hamburg, 12.01.2020, Rollstuhlbasketball, Bundesliga, BG Baskets Hamburg - RSB Thuringia Bulls
Archiv-ID: 1443147
v.l. Anne Patzwald, Teemu Partanen, Reo Fujimoto (Hamburg), Matthew David Scott Hamburg, 12.01.2020, Rollstuhlbasketball, Bundesliga, BG Baskets Hamburg - RSB Thuringia Bulls
Archiv-ID: 1443146
v.l. Mojtaba Kamali, Jens Eike Albrecht (Bulls) Hamburg, 12.01.2020, Rollstuhlbasketball, Bundesliga, BG Baskets Hamburg - RSB Thuringia Bulls
Archiv-ID: 1443145
v.l. Andre Bienek, Mojtaba Kamali (Hamburg), Matthew David Scott Hamburg, 12.01.2020, Rollstuhlbasketball, Bundesliga, BG Baskets Hamburg - RSB Thuringia Bulls
Archiv-ID: 1443144
Anne Patzwald (Hamburg) Hamburg, 12.01.2020, Rollstuhlbasketball, Bundesliga, BG Baskets Hamburg - RSB Thuringia Bulls
Archiv-ID: 1443143
v.l. Matthew David Scott, Aliaksandr Halouski, Reo Fujimoto (Hamburg), Karlis Podnieks, Spielertrainer Ahmadi Alireza (Hamburg) Hamburg, 12.01.2020, Rollstuhlbasketball, Bundesliga, BG Baskets Hamburg - RSB Thuringia Bulls
Archiv-ID: 1443142
Reo Fujimoto (Hamburg) Hamburg, 12.01.2020, Rollstuhlbasketball, Bundesliga, BG Baskets Hamburg - RSB Thuringia Bulls
Archiv-ID: 1443141
v.l. Jens Eike Albrecht, Spielertrainer Ahmadi Alireza (Hamburg) Hamburg, 12.01.2020, Rollstuhlbasketball, Bundesliga, BG Baskets Hamburg - RSB Thuringia Bulls
Archiv-ID: 1443140
v.l. Mojtaba Kamali, Mareike Miller (Hamburg), Matthew David Scott,Spielertrainer Ahmadi Alireza (Hamburg) Hamburg, 12.01.2020, Rollstuhlbasketball, Bundesliga, BG Baskets Hamburg - RSB Thuringia Bulls
Archiv-ID: 1443139
v.l. Mojtaba Kamali, Karlis Podnieks, Mareike Miller (Hamburg), Matthew David Scott,Spielertrainer Ahmadi Alireza (Hamburg) Hamburg, 12.01.2020, Rollstuhlbasketball, Bundesliga, BG Baskets Hamburg - RSB Thuringia Bulls
Archiv-ID: 1443138
Spielertrainer Ahmadi Alireza (Hamburg) Hamburg, 12.01.2020, Rollstuhlbasketball, Bundesliga, BG Baskets Hamburg - RSB Thuringia Bulls
Archiv-ID: 1443137
Reo Fujimoto (Hamburg) Hamburg, 12.01.2020, Rollstuhlbasketball, Bundesliga, BG Baskets Hamburg - RSB Thuringia Bulls
Archiv-ID: 1443136
v.l. Matthew David Scott, Spielertrainer Ahmadi Alireza (Hamburg), Teemu Partanen Hamburg, 12.01.2020, Rollstuhlbasketball, Bundesliga, BG Baskets Hamburg - RSB Thuringia Bulls
Archiv-ID: 1443135
Spielertrainer Ahmadi Alireza (Hamburg) Hamburg, 12.01.2020, Rollstuhlbasketball, Bundesliga, BG Baskets Hamburg - RSB Thuringia Bulls
Archiv-ID: 1443134
Uebersicht edel-optics.de Arena Hamburg Hamburg, 12.01.2020, Rollstuhlbasketball, Bundesliga, BG Baskets Hamburg - RSB Thuringia Bulls
Archiv-ID: 1443133
v.l. Reo Fujimoto (Hamburg), Teemu Partanen Hamburg, 12.01.2020, Rollstuhlbasketball, Bundesliga, BG Baskets Hamburg - RSB Thuringia Bulls
Archiv-ID: 1443132
Reo Fujimoto (Hamburg) Hamburg, 12.01.2020, Rollstuhlbasketball, Bundesliga, BG Baskets Hamburg - RSB Thuringia Bulls
Archiv-ID: 1443131
v.l. Matthew David Scott, Reo Fujimoto (Hamburg) Hamburg, 12.01.2020, Rollstuhlbasketball, Bundesliga, BG Baskets Hamburg - RSB Thuringia Bulls
Archiv-ID: 1443130
v.l. Spielertrainer Ahmadi Alireza (Hamburg), Mareike Miller, Matthew David Scott Hamburg, 12.01.2020, Rollstuhlbasketball, Bundesliga, BG Baskets Hamburg - RSB Thuringia Bulls
Archiv-ID: 1443129
Spielertrainer Ahmadi Alireza (Hamburg) Hamburg, 12.01.2020, Rollstuhlbasketball, Bundesliga, BG Baskets Hamburg - RSB Thuringia Bulls
Archiv-ID: 1443128
v.l. Teemu Partanen, Mareike Miller (Hamburg) Hamburg, 12.01.2020, Rollstuhlbasketball, Bundesliga, BG Baskets Hamburg - RSB Thuringia Bulls
Archiv-ID: 1443127
Spielertrainer Ahmadi Alireza (Hamburg) Hamburg, 12.01.2020, Rollstuhlbasketball, Bundesliga, BG Baskets Hamburg - RSB Thuringia Bulls
Archiv-ID: 1443126
v.l. Aliaksandr Halouski, Mojtaba Kamali (Hamburg) Hamburg, 12.01.2020, Rollstuhlbasketball, Bundesliga, BG Baskets Hamburg - RSB Thuringia Bulls
Archiv-ID: 1443125
Mareike Miller (Hamburg) Hamburg, 12.01.2020, Rollstuhlbasketball, Bundesliga, BG Baskets Hamburg - RSB Thuringia Bulls
Archiv-ID: 1443124
v.l. Aliaksandr Halouski, Teemu Partanen, Mojtaba Kamali (Hamburg) Hamburg, 12.01.2020, Rollstuhlbasketball, Bundesliga, BG Baskets Hamburg - RSB Thuringia Bulls
Archiv-ID: 1443123
Spielertrainer Ahmadi Alireza (Hamburg) Hamburg, 12.01.2020, Rollstuhlbasketball, Bundesliga, BG Baskets Hamburg - RSB Thuringia Bulls
Archiv-ID: 1443122
Mareike Miller (Hamburg) Hamburg, 12.01.2020, Rollstuhlbasketball, Bundesliga, BG Baskets Hamburg - RSB Thuringia Bulls
Archiv-ID: 1443121
Mojtaba Kamali (Hamburg) Hamburg, 12.01.2020, Rollstuhlbasketball, Bundesliga, BG Baskets Hamburg - RSB Thuringia Bulls
Archiv-ID: 1443120
v.l. Mareike Miller, Jens Eike Albrecht, Ahmadi Alireza (Hamburg), Mojtaba Kamali (Hamburg) Hamburg, 12.01.2020, Rollstuhlbasketball, Bundesliga, BG Baskets Hamburg - RSB Thuringia Bulls
Archiv-ID: 1443119
Spielertrainer Ahmadi Alireza (Hamburg) Hamburg, 12.01.2020, Rollstuhlbasketball, Bundesliga, BG Baskets Hamburg - RSB Thuringia Bulls
Archiv-ID: 1443118
v.l. Teemu Partanen, Mareike Miller (Hamburg) Hamburg, 12.01.2020, Rollstuhlbasketball, Bundesliga, BG Baskets Hamburg - RSB Thuringia Bulls
Archiv-ID: 1443117