v.l. Jeremy Dudziak, Berkay Oezcan, David Kinsombi (HSV) Buchholz, 29.06.2019, Fussball Testspiel, TSV Buchholz 08 - Hamburger SV
Archiv-ID: 1386653
Bakery Jatta (HSV) Buchholz, 29.06.2019, Fussball Testspiel, TSV Buchholz 08 - Hamburger SV
Archiv-ID: 1386652
v.l. Khaled Narey (HSV), Milaim Buzhala Buchholz, 29.06.2019, Fussball Testspiel, TSV Buchholz 08 - Hamburger SV
Archiv-ID: 1386651
Bakery Jatta (HSV) Buchholz, 29.06.2019, Fussball Testspiel, TSV Buchholz 08 - Hamburger SV
Archiv-ID: 1386650
0:13 Tor Sonny Kittel (HSV), Claas Brau Buchholz, 29.06.2019, Fussball Testspiel, TSV Buchholz 08 - Hamburger SV
Archiv-ID: 1386582
0:12 Tor Bobby Wood (HSV) Buchholz, 29.06.2019, Fussball Testspiel, TSV Buchholz 08 - Hamburger SV
Archiv-ID: 1386579
Jairo Samperio (HSV) Buchholz, 29.06.2019, Fussball Testspiel, TSV Buchholz 08 - Hamburger SV
Archiv-ID: 1386578
Jan Gyamerah (HSV) Buchholz, 29.06.2019, Fussball Testspiel, TSV Buchholz 08 - Hamburger SV
Archiv-ID: 1386577
Adrian Fein (HSV) Buchholz, 29.06.2019, Fussball Testspiel, TSV Buchholz 08 - Hamburger SV
Archiv-ID: 1386576
Rick van Drongelen (HSV) Buchholz, 29.06.2019, Fussball Testspiel, TSV Buchholz 08 - Hamburger SV
Archiv-ID: 1386575
gemeinsames Teamfoto Buchholz, 29.06.2019, Fussball Testspiel, TSV Buchholz 08 - Hamburger SV
Archiv-ID: 1386559
0:5 Jubel Adrian Fein (HSV) Buchholz, 29.06.2019, Fussball Testspiel, TSV Buchholz 08 - Hamburger SV
Archiv-ID: 1386558
v.l. Cedric Fuss, Berkay Oezcan (HSV) Buchholz, 29.06.2019, Fussball Testspiel, TSV Buchholz 08 - Hamburger SV
Archiv-ID: 1386557
v.l. Physiotherapeut Christian Tambach, David Kinsombi (HSV) Buchholz, 29.06.2019, Fussball Testspiel, TSV Buchholz 08 - Hamburger SV
Archiv-ID: 1386556
Trainer Dieter Hecking (HSV) Buchholz, 29.06.2019, Fussball Testspiel, TSV Buchholz 08 - Hamburger SV
Archiv-ID: 1386555
v.l. Vasilije Janjicic, Tim Leibold (HSV) Buchholz, 29.06.2019, Fussball Testspiel, TSV Buchholz 08 - Hamburger SV
Archiv-ID: 1386554
Auflaufen Buchholz, 29.06.2019, Fussball Testspiel, TSV Buchholz 08 - Hamburger SV
Archiv-ID: 1386553
v.l. Berkay Oezcan, David Kinsombi, Jan Gyamerah, Bakery Jatta (HSV) Buchholz, 29.06.2019, Fussball Testspiel, TSV Buchholz 08 - Hamburger SV
Archiv-ID: 1386552
v.l. Christoph Moritz, Jairo Samperio, Jeremy Dudziak (HSV) Buchholz, 29.06.2019, Fussball Testspiel, TSV Buchholz 08 - Hamburger SV
Archiv-ID: 1386551
v.l. Marcel peters, Adrian Fein (HSV) Buchholz, 29.06.2019, Fussball Testspiel, TSV Buchholz 08 - Hamburger SV
Archiv-ID: 1386527
0:1 Tor, Jubel v.l. Bakery Jatta, Lukas Hinterseer, Berkay Oezcan (HSV) Buchholz, 29.06.2019, Fussball Testspiel, TSV Buchholz 08 - Hamburger SV
Archiv-ID: 1386526
v.l. Dominik Fornfeist, Jan Gyamerah (HSV) Buchholz, 29.06.2019, Fussball Testspiel, TSV Buchholz 08 - Hamburger SV
Archiv-ID: 1386511
v.l. Trainer Dieter Hecking (HSV), Sportdirektor Michael Mutzel Buchholz, 29.06.2019, Fussball Testspiel, TSV Buchholz 08 - Hamburger SV
Archiv-ID: 1386505
David Kinsombi (HSV) Verletzung, Physiotherapeut Christian Tambach, Athletiktrainer Daniel Muessig Buchholz, 29.06.2019, Fussball Testspiel, TSV Buchholz 08 - Hamburger SV
Archiv-ID: 1386504
David Kinsombi (HSV) Buchholz, 29.06.2019, Fussball Testspiel, TSV Buchholz 08 - Hamburger SV
Archiv-ID: 1386503
David Kinsombi (HSV); Verletzung, Physiotherapeut Christian Tambach Buchholz, 29.06.2019, Fussball Testspiel, TSV Buchholz 08 - Hamburger SV
Archiv-ID: 1386502