v.l. Jeremy Dudziak, Gotoku Sakai, Tim Leibold Hamburg, 02.07.2019, Fussball, Hamburger SV, Training
Archiv-ID: 1387301
Tim Leibold Hamburg, 02.07.2019, Fussball, Hamburger SV, Training
Archiv-ID: 1387300
Bobby Wood (l.) Hamburg, 02.07.2019, Fussball, Hamburger SV, Training
Archiv-ID: 1387284
v.l. Lukas Hinterseer, Tim Leibold, Khaled Narey Hamburg, 02.07.2019, Fussball, Hamburger SV, Training
Archiv-ID: 1387283
Tim Leibold Hamburg, 02.07.2019, Fussball, Hamburger SV, Training
Archiv-ID: 1387282
Tim Leibold Hamburg, 02.07.2019, Fussball, Hamburger SV, Training
Archiv-ID: 1387281
Lukas Hinterseer Hamburg, 02.07.2019, Fussball, Hamburger SV, Training
Archiv-ID: 1387280
Kyriakos Papadopoulos Hamburg, 02.07.2019, Fussball, Hamburger SV, Training
Archiv-ID: 1387279