v.l. Valon Behrami (Schweiz), Keisuke Honda Lugano, 08.06.2018, Fussball, Testspiel, Schweiz - Japan
Germany Only
Archiv-ID: 1279154
v.l. Yoshinori Muto, Ricardo Rodriguez (Schweiz) Lugano, 08.06.2018, Fussball, Testspiel, Schweiz - Japan
Germany Only
Archiv-ID: 1279153
Mario Gavranovic (Schweiz) Lugano, 08.06.2018, Fussball, Testspiel, Schweiz - Japan
Germany Only
Archiv-ID: 1279152
Torwart Eiji Kawashima (Japan) Lugano, 08.06.2018, Fussball, Testspiel, Schweiz - Japan
Germany Only
Archiv-ID: 1279151
Trainer Vladimir Petkovic (Schweiz) Lugano, 08.06.2018, Fussball, Testspiel, Schweiz - Japan
Germany Only
Archiv-ID: 1279150
Trainer Vladimir Petkovic (Schweiz) Lugano, 08.06.2018, Fussball, Testspiel, Schweiz - Japan
Germany Only
Archiv-ID: 1279149
Fabian Schaer (Schweiz) Lugano, 08.06.2018, Fussball, Testspiel, Schweiz - Japan
Germany Only
Archiv-ID: 1279148
Trainer Vladimir Petkovic (Schweiz) Lugano, 08.06.2018, Fussball, Testspiel, Schweiz - Japan
Germany Only
Archiv-ID: 1279147
Tomoaki Makino (Japan) Lugano, 08.06.2018, Fussball, Testspiel, Schweiz - Japan
Germany Only
Archiv-ID: 1279146
Valon Behrami (Schweiz) Lugano, 08.06.2018, Fussball, Testspiel, Schweiz - Japan
Germany Only
Archiv-ID: 1279145
Muto Yoshinori (Japan) Lugano, 08.06.2018, Fussball, Testspiel, Schweiz - Japan
Germany Only
Archiv-ID: 1279144
Trainer Vladimir Petkovic (Schweiz) Lugano, 08.06.2018, Fussball, Testspiel, Schweiz - Japan
Germany Only
Archiv-ID: 1279143
Trainer Akira Nishino (Japan) Lugano, 08.06.2018, Fussball, Testspiel, Schweiz - Japan
Germany Only
Archiv-ID: 1279142
Yuto Nagatomo (Japan) Lugano, 08.06.2018, Fussball, Testspiel, Schweiz - Japan
Germany Only
Archiv-ID: 1279141
Ricardo Rodriguez (Schweiz) Lugano, 08.06.2018, Fussball, Testspiel, Schweiz - Japan
Germany Only
Archiv-ID: 1279140
Breel Embolo (Schweiz) Lugano, 08.06.2018, Fussball, Testspiel, Schweiz - Japan
Germany Only
Archiv-ID: 1279139
Valon Behrami (Schweiz) Lugano, 08.06.2018, Fussball, Testspiel, Schweiz - Japan
Germany Only
Archiv-ID: 1279138
Torwart Roman Buerki (Schweiz) Lugano, 08.06.2018, Fussball, Testspiel, Schweiz - Japan
Germany Only
Archiv-ID: 1279137
Trainer Vladimir Petkovic (Schweiz) Lugano, 08.06.2018, Fussball, Testspiel, Schweiz - Japan
Germany Only
Archiv-ID: 1279136
Muto Yoshinori (Japan) Lugano, 08.06.2018, Fussball, Testspiel, Schweiz - Japan
Germany Only
Archiv-ID: 1279135
Xherdan Shaqiri (Schweiz) Lugano, 08.06.2018, Fussball, Testspiel, Schweiz - Japan
Germany Only
Archiv-ID: 1279134
Manuel Akanji (Schweiz) Lugano, 08.06.2018, Fussball, Testspiel, Schweiz - Japan
Germany Only
Archiv-ID: 1279133
Granit Xhaka (Schweiz) Lugano, 08.06.2018, Fussball, Testspiel, Schweiz - Japan
Germany Only
Archiv-ID: 1279132
Remo Freuler (Schweiz) Lugano, 08.06.2018, Fussball, Testspiel, Schweiz - Japan
Germany Only
Archiv-ID: 1279131
Xherdan Shaqiri (Schweiz) Lugano, 08.06.2018, Fussball, Testspiel, Schweiz - Japan
Germany Only
Archiv-ID: 1279130
Blerim Dzemaili (Schweiz) Lugano, 08.06.2018, Fussball, Testspiel, Schweiz - Japan
Germany Only
Archiv-ID: 1279129
Steven Zuber (Schweiz) Lugano, 08.06.2018, Fussball, Testspiel, Schweiz - Japan
Germany Only
Archiv-ID: 1279128
v.l. Genki Haraguchi, Francois Moubandje (Schweiz) Lugano, 08.06.2018, Fussball, Testspiel, Schweiz - Japan
Germany Only
Archiv-ID: 1278645
Josip Drmic (Schweiz) Lugano, 08.06.2018, Fussball, Testspiel, Schweiz - Japan
Germany Only
Archiv-ID: 1278644
v.l. Stephan Lichtsteiner (Schweiz), Takashi Inui Lugano, 08.06.2018, Fussball, Testspiel, Schweiz - Japan
Germany Only
Archiv-ID: 1278643
v.l. Torwart Roman Buerki (Schweiz), Yuya Osako (Japan), Ricardo Rodriguez Lugano, 08.06.2018, Fussball, Testspiel, Schweiz - Japan
Germany Only
Archiv-ID: 1278621
v.l. Mario Gavranovic, Genki Haraguchi (Japan) Lugano, 08.06.2018, Fussball, Testspiel, Schweiz - Japan
Germany Only
Archiv-ID: 1278620
v.l. Mario Gavranovic, Genki Haraguchi (Japan) Lugano, 08.06.2018, Fussball, Testspiel, Schweiz - Japan
Germany Only
Archiv-ID: 1278619
v.l. Gotoku Sakai (Japan), Breel Embolo Lugano, 08.06.2018, Fussball, Testspiel, Schweiz - Japan
Germany Only
Archiv-ID: 1278618
v.l. Breel Embolo, Gotoku Sakai, Maya Yoshida (Japan) Lugano, 08.06.2018, Fussball, Testspiel, Schweiz - Japan
Germany Only
Archiv-ID: 1278597
v.l. Makoto Hasebe, Valon Behrami, Yuya Osako (Japan) Lugano, 08.06.2018, Fussball, Testspiel, Schweiz - Japan
Germany Only
Archiv-ID: 1278596
v.l. Valon Behrami, Yuya Osako (Japan) Lugano, 08.06.2018, Fussball, Testspiel, Schweiz - Japan
Germany Only
Archiv-ID: 1278595
v.l. Makoto Hasebe, Manuel Akanji, Gotoku Sakai, Maya Yoshida, Keisuke Honda, Mario Gavranovic (Schweiz) Lugano, 08.06.2018, Fussball, Testspiel, Schweiz - Japan
Germany Only
Archiv-ID: 1278594
1:0 Tor Elfmeter v.l. Torschuetze Ricardo Rodriguez (Schweiz), Torhueter Eiji Kawashima (Japan) Lugano, 08.06.2018, Fussball, Testspiel, Schweiz - Japan
Germany Only
Archiv-ID: 1278593
Team Japan hinten v.l. Tomoaki Makino, Yuto Nagatomo, Genki Haraguchi, Maya Yoshida, Torwart Eiji Kawashima, Keisuke Honda vorn v.l. Makoto Hasebe, Gotoku Sakai, Yuto Nagatomo, Takashi Usami, Ryota Oshima Lugano, 08.06.2018, Fussball, Testspiel, Schweiz - Japan
Germany Only
Archiv-ID: 1278576
v.l. Mario Gavranovic, Tomoaki Makino, Makoto Hasebe (Japan) Lugano, 08.06.2018, Fussball, Testspiel, Schweiz - Japan
Germany Only
Archiv-ID: 1278575
Trainer Akira Nishino (Japan) Lugano, 08.06.2018, Fussball, Testspiel, Schweiz - Japan
Germany Only
Archiv-ID: 1278574
v.l. Ricardo Rodriguez, Gotoku Sakai (Japan) Lugano, 08.06.2018, Fussball, Testspiel, Schweiz - Japan
Germany Only
Archiv-ID: 1278573