v.l. Lamine Sane (Bremen), Jhon Cordoba Mainz, 18.02.2017, Fussball Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen
Archiv-ID: 1147443
Fin Bartels (Bremen) Mainz, 18.02.2017, Fussball Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen
Archiv-ID: 1147442
Serge Gnabry (Bremen) Mainz, 18.02.2017, Fussball Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen
Archiv-ID: 1147441
Max Kruse (Bremen) Mainz, 18.02.2017, Fussball Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen
Archiv-ID: 1147440
Max Kruse (Bremen) Mainz, 18.02.2017, Fussball Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen
Archiv-ID: 1147439
Fin Bartels (Bremen) Mainz, 18.02.2017, Fussball Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen
Archiv-ID: 1147438
Fin Bartels (Bremen) Mainz, 18.02.2017, Fussball Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen
Archiv-ID: 1147437
Theodor Gebre Selassie (Bremen) Mainz, 18.02.2017, Fussball Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen
Archiv-ID: 1147436
Max Kruse (Bremen) Mainz, 18.02.2017, Fussball Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen
Archiv-ID: 1147435
Team Werder Mainz, 18.02.2017, Fussball Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen
Archiv-ID: 1147434
Serge Gnabry (Bremen) Mainz, 18.02.2017, Fussball Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen
Archiv-ID: 1147433
Serge Gnabry (Bremen) Mainz, 18.02.2017, Fussball Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen
Archiv-ID: 1147432
Lamine Sane (Bremen) Mainz, 18.02.2017, Fussball Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen
Archiv-ID: 1147431
Trainer Alexander Nouri (Bremen) Mainz, 18.02.2017, Fussball Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen
Archiv-ID: 1147430
Torwart Jonas Loessl (Mainz) Mainz, 18.02.2017, Fussball Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen
Archiv-ID: 1147429
Opel Arena Mainz, 18.02.2017, Fussball Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen
Archiv-ID: 1147428
Theodor Gebre Selassie (Bremen) Mainz, 18.02.2017, Fussball Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen
Archiv-ID: 1147427
Torwart Jonas Loessl (Mainz) Mainz, 18.02.2017, Fussball Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen
Archiv-ID: 1147426
Serge Gnabry (Bremen) Mainz, 18.02.2017, Fussball Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen
Archiv-ID: 1147425
Serge Gnabry (Bremen) Mainz, 18.02.2017, Fussball Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen
Archiv-ID: 1147424
Opel Arena Mainz, 18.02.2017, Fussball Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen
Archiv-ID: 1147423
Max Kruse (Bremen) Mainz, 18.02.2017, Fussball Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen
Archiv-ID: 1147422
Bojan Krkic (Mainz) Mainz, 18.02.2017, Fussball Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen
Archiv-ID: 1147421
Fans Mainz Mainz, 18.02.2017, Fussball Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen
Archiv-ID: 1147420
Daniel Brosinski (Mainz) Mainz, 18.02.2017, Fussball Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen
Archiv-ID: 1147419
v.l. Lamine Sane, Torwart Jonas Loessl, Daniel Brosinski (Mainz), Theodor Gebre Selassie Mainz, 18.02.2017, Fussball Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen
Archiv-ID: 1147418
Trainer Alexander Nouri (Bremen) Mainz, 18.02.2017, Fussball Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen
Archiv-ID: 1147417
Schlussjubel v.l. Robert Bauer, Lamine Sane, Max Kruse, Milos Veljkovic (Bremen) Mainz, 18.02.2017, Fussball Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen 0:2
Archiv-ID: 1147216
Torwart Jonas Loessl (Mainz) Mainz, 18.02.2017, Fussball Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen 0:2
Archiv-ID: 1147181
Schlussjubel v.l. Robert Bauer, Lamine Sane, Max Kruse (Bremen) Mainz, 18.02.2017, Fussball Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen 0:2
Archiv-ID: 1147180
v.l. Max Kruse (Bremen), Gaetan Bussmann Mainz, 18.02.2017, Fussball Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen 0:2
Archiv-ID: 1147178
Trainer Alexander Nouri (Bremen) Mainz, 18.02.2017, Fussball Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen 0:2
Archiv-ID: 1147177
v.l. Serge Gnabry (Bremen), Danny Latza Mainz, 18.02.2017, Fussball Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen 0:2
Archiv-ID: 1147176
v.l. Daniel Brosinski (Mainz), Fin Bartels Mainz, 18.02.2017, Fussball Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen 0:2
Archiv-ID: 1147175
v.l. Max Kruse (Bremen), Gaetan Bussmann Mainz, 18.02.2017, Fussball Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen 0:2
Archiv-ID: 1147174
Verletzung Thomas Delaney (Bremen) Mainz, 18.02.2017, Fussball Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen 0:2
Archiv-ID: 1147173
Verletzung Thomas Delaney (Bremen), Andre Ramalho (Mainz, l.) Mainz, 18.02.2017, Fussball Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen 0:2
Archiv-ID: 1147170
v.l. Lamine Sane, Theodor Gebre Selassie (Bremen), Torwart Jonas Loessl (Mainz), Stefan Bell Mainz, 18.02.2017, Fussball Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen 0:2
Archiv-ID: 1147166
v.l. Danny Latza, Jean-Philippe Gbamin (Mainz) Mainz, 18.02.2017, Fussball Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen 0:2
Archiv-ID: 1147165
Verletzung Thomas Delaney (Bremen) Mainz, 18.02.2017, Fussball Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen 0:2
Archiv-ID: 1147164
Verletzung Thomas Delaney (Bremen) Mainz, 18.02.2017, Fussball Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen 0:2
Archiv-ID: 1147163
Verletzung Thomas Delaney (Bremen) Mainz, 18.02.2017, Fussball Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen 0:2
Archiv-ID: 1147162
Verletzung Thomas Delaney (Bremen) Mainz, 18.02.2017, Fussball Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen 0:2
Archiv-ID: 1147161
Verletzung Thomas Delaney (Bremen) Mainz, 18.02.2017, Fussball Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen 0:2
Archiv-ID: 1147160
Verletzung Thomas Delaney (Bremen) Mainz, 18.02.2017, Fussball Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen 0:2
Archiv-ID: 1147159
v.l. Serge Gnabry, Max Kruse (Bremen) Mainz, 18.02.2017, Fussball Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen 0:2
Archiv-ID: 1147141
v.l. Serge Gnabry (Bremen), Danny Latza Mainz, 18.02.2017, Fussball Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen 0:2
Archiv-ID: 1147140
Serge Gnabry (Bremen) Mainz, 18.02.2017, Fussball Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen 0:2
Archiv-ID: 1147139
Schlussjubel Bremen, vorn v.l. Lamine Sane, Max Kruse, Robert Bauer Mainz, 18.02.2017, Fussball Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen 0:2
Archiv-ID: 1147138
Schlussjubel Bremen, Robert Bauer (vorn) Mainz, 18.02.2017, Fussball Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen 0:2
Archiv-ID: 1147137