v.l. Michael Koerper (HTHC), Carlos Nevado (Polo) Hamburg, 01.12.2017, Hockey, Hallenhockey, Herren, Bundesliga, Harvestehuder THC - Hamburger Polo Club
Archiv-ID: 1232723
v.l. Tobis Hauke (HTHC), Niklas Weiher Hamburg, 01.12.2017, Hockey, Hallenhockey, Herren, Bundesliga, Harvestehuder THC - Hamburger Polo Club
Archiv-ID: 1229287
v.l. Maximilian Schlueter (HTHC), Niklas Weiher Hamburg, 01.12.2017, Hockey, Hallenhockey, Herren, Bundesliga, Harvestehuder THC - Hamburger Polo Club
Archiv-ID: 1229286
v.l. Niklas Weiher, Tobias Hauke (HTHC) Hamburg, 01.12.2017, Hockey, Hallenhockey, Herren, Bundesliga, Harvestehuder THC - Hamburger Polo Club
Archiv-ID: 1229285
v.l. Maximilian Schlueter (HTHC), Oliver Binder Hamburg, 01.12.2017, Hockey, Hallenhockey, Herren, Bundesliga, Harvestehuder THC - Hamburger Polo Club
Archiv-ID: 1229282
Tor v.l. Torschuetze Michael Koerper (HTHC), Torwart Leif Nechwatal (HPC) Hamburg, 01.12.2017, Hockey, Hallenhockey, Herren, Bundesliga, Harvestehuder THC - Hamburger Polo Club
Archiv-ID: 1229281
Tobias Hauke (HTHC) Hamburg, 01.12.2017, Hockey, Hallenhockey, Herren, Bundesliga, Harvestehuder THC - Hamburger Polo Club
Archiv-ID: 1229280
Michael Koerper (HTHC) Hamburg, 01.12.2017, Hockey, Hallenhockey, Herren, Bundesliga, Harvestehuder THC - Hamburger Polo Club
Archiv-ID: 1229279
v.l. Lauritz Fuchs, Patrick Stanzl (HTHC) Hamburg, 01.12.2017, Hockey, Hallenhockey, Herren, Bundesliga, Harvestehuder THC - Hamburger Polo Club
Archiv-ID: 1229277