v.l. Torwart Vasily Koshechkin (Russland), Mikhail Naumenkov, Matthias Plachta Augsburg, 10.11.2017, Eishockey, Deutschland Cup 2017, 1. Spieltag, Deutschland - Russland 2:8
Archiv-ID: 1222150
2:7 Jubel v.l. Albert Yarullin (Russland), Evgeny Ketov, Sergei Shumakov, Ilya Kablukov Augsburg, 10.11.2017, Eishockey, Deutschland Cup 2017, 1. Spieltag, Deutschland - Russland 2:8
Archiv-ID: 1222144
Jubel v.l. Dmitry Kagarlitsky, Ilya Mikheyev (Russland), Torwart Timo Pielmeier (Deutschland) Augsburg, 10.11.2017, Eishockey, Deutschland Cup 2017, 1. Spieltag, Deutschland - Russland 2:8
Archiv-ID: 1222143
v.l. Maxim Karpov (Russland), Jonas Mueller Augsburg, 10.11.2017, Eishockey, Deutschland Cup 2017, 1. Spieltag, Deutschland - Russland 2:8
Archiv-ID: 1222142
2:3 Jubel v.l. Nikolai Prokhorkin, Torschuetze Dmitry Kagarlitsky (Russland) Augsburg, 10.11.2017, Eishockey, Deutschland Cup 2017, 1. Spieltag, Deutschland - Russland 2:8
Archiv-ID: 1222141
2:2 Jubel v.l. Yegor Yakovlev (Russland), Albert Yarullin, Ilya Kablukov Augsburg, 10.11.2017, Eishockey, Deutschland Cup 2017, 1. Spieltag, Deutschland - Russland 2:8
Archiv-ID: 1222140
v.l. Daniel Pietta, Matthias Plachta, Ilya Mikheyev, Torwart Timo Pielmeier (Deutschland) Augsburg, 10.11.2017, Eishockey, Deutschland Cup 2017, 1. Spieltag, Deutschland - Russland 2:8
Archiv-ID: 1222139
2:3 Jubel Torschuetze Dmitry Kagarlitsky (Russland, M.) Augsburg, 10.11.2017, Eishockey, Deutschland Cup 2017, 1. Spieltag, Deutschland - Russland 2:8
Archiv-ID: 1222138
Jubel v.r. Ilya Mikheyev (Russland), Torwart Timo Pielmeier (Deutschland) Augsburg, 10.11.2017, Eishockey, Deutschland Cup 2017, 1. Spieltag, Deutschland - Russland 2:8
Archiv-ID: 1222137
v.l. Daniel Pietta, Matthias Plachta, Ilya Mikheyev, Torwart Timo Pielmeier (Deutschland) Augsburg, 10.11.2017, Eishockey, Deutschland Cup 2017, 1. Spieltag, Deutschland - Russland 2:8
Archiv-ID: 1222136
Jubel Mikhail Naumenkov (Russland) Augsburg, 10.11.2017, Eishockey, Deutschland Cup 2017, 1. Spieltag, Deutschland - Russland 2:8
Archiv-ID: 1222135
v.l. Andrei Svetlakov (Russland), Alexei Vasilevsky, Andreas Eder, Maximilian Kammerer, Artyom Blazhiyevsky, Torwart Vasily Koshechkin (Russland) Augsburg, 10.11.2017, Eishockey, Deutschland Cup 2017, 1. Spieltag, Deutschland - Russland 2:8
Archiv-ID: 1222131
v.l. Dominik Kahun (Deutschland), Igor Ozhiganov Augsburg, 10.11.2017, Eishockey, Deutschland Cup 2017, 1. Spieltag, Deutschland - Russland 2:8
Archiv-ID: 1222130
Verletzung Torwart Dennis Endras (Deutschland, r.) Augsburg, 10.11.2017, Eishockey, Deutschland Cup 2017, 1. Spieltag, Deutschland - Russland 2:8
Archiv-ID: 1222129
Verletzung Torwart Dennis Endras (Deutschland) Augsburg, 10.11.2017, Eishockey, Deutschland Cup 2017, 1. Spieltag, Deutschland - Russland 2:8
Archiv-ID: 1222128
v.l. Marcel Mueller (Deutschland), Torwart Vasily Koshechkin (Russland) Augsburg, 10.11.2017, Eishockey, Deutschland Cup 2017, 1. Spieltag, Deutschland - Russland 2:8
Archiv-ID: 1222127
Trainer Oleg Bratash (Russland) Augsburg, 10.11.2017, Eishockey, Deutschland Cup 2017, 1. Spieltag, Deutschland - Russland 2:8
Archiv-ID: 1222126
Trainer Oleg Bratash (Russland) Augsburg, 10.11.2017, Eishockey, Deutschland Cup 2017, 1. Spieltag, Deutschland - Russland 2:8
Archiv-ID: 1222125
Trainer Oleg Bratash (Russland) Augsburg, 10.11.2017, Eishockey, Deutschland Cup 2017, 1. Spieltag, Deutschland - Russland 2:8
Archiv-ID: 1222124
Trainer Oleg Bratash (Russland) Augsburg, 10.11.2017, Eishockey, Deutschland Cup 2017, 1. Spieltag, Deutschland - Russland 2:8
Archiv-ID: 1222123
v.l. Konstantin Okulov (Russland), Daniel Pietta Augsburg, 10.11.2017, Eishockey, Deutschland Cup 2017, 1. Spieltag, Deutschland - Russland 2:8
Archiv-ID: 1222122
Marcel Mueller (Deutschland) Augsburg, 10.11.2017, Eishockey, Deutschland Cup 2017, 1. Spieltag, Deutschland - Russland 2:8
Archiv-ID: 1222121
v.l. Maxim Karpov (Russland), Yannic Seidenberg Augsburg, 10.11.2017, Eishockey, Deutschland Cup 2017, 1. Spieltag, Deutschland - Russland 2:8
Archiv-ID: 1222119
v.l. Konstantin Okulov (Russland), Daniel Pietta Augsburg, 10.11.2017, Eishockey, Deutschland Cup 2017, 1. Spieltag, Deutschland - Russland 2:8
Archiv-ID: 1222118
Team Deutschland bei der Nationalhymne Augsburg, 10.11.2017, Eishockey, Deutschland Cup 2017, 1. Spieltag, Deutschland - Russland 2:8
Archiv-ID: 1222117
Rauferei v.l. Alexei Vasilevsky (Russland), Daniel Pietta Augsburg, 10.11.2017, Eishockey, Deutschland Cup 2017, 1. Spieltag, Deutschland - Russland 2:8
Archiv-ID: 1222116
v.l. Torwart Vasily Koshechkin (Russland), Daniel Pietta Augsburg, 10.11.2017, Eishockey, Deutschland Cup 2017, 1. Spieltag, Deutschland - Russland 2:8
Archiv-ID: 1222115
Rauferei v.l. Alexei Vasilevsky (Russland), Daniel Pietta Augsburg, 10.11.2017, Eishockey, Deutschland Cup 2017, 1. Spieltag, Deutschland - Russland 2:8
Archiv-ID: 1222114
v.l. Yannic Seidenberg (Deutschland), Ilya Mikheyev Augsburg, 10.11.2017, Eishockey, Deutschland Cup 2017, 1. Spieltag, Deutschland - Russland 2:8
Archiv-ID: 1222113
v.l. Maxim Karpov (Russland), Yannic Seidenberg Augsburg, 10.11.2017, Eishockey, Deutschland Cup 2017, 1. Spieltag, Deutschland - Russland 2:8
Archiv-ID: 1222112
Rauferei v.l. Alexei Vasilevsky (Russland), Daniel Pietta Augsburg, 10.11.2017, Eishockey, Deutschland Cup 2017, 1. Spieltag, Deutschland - Russland 2:8
Archiv-ID: 1222111
Bundestrainer Marco Sturm (Deutschland) Augsburg, 10.11.2017, Eishockey, Deutschland Cup 2017, 1. Spieltag, Deutschland - Russland 2:8
Archiv-ID: 1222110
Bundestrainer Marco Sturm (Deutschland) Augsburg, 10.11.2017, Eishockey, Deutschland Cup 2017, 1. Spieltag, Deutschland - Russland 2:8
Archiv-ID: 1222109
Bundestrainer Marco Sturm (Deutschland) Augsburg, 10.11.2017, Eishockey, Deutschland Cup 2017, 1. Spieltag, Deutschland - Russland 2:8
Archiv-ID: 1222108
Bundestrainer Marco Sturm (Deutschland) Augsburg, 10.11.2017, Eishockey, Deutschland Cup 2017, 1. Spieltag, Deutschland - Russland 2:8
Archiv-ID: 1222107
v.l. Broc Little (USA), Tomas Marcinko Augsburg, 10.11.2017, Eishockey, Deutschland Cup 2017, 1. Spieltag, USA - Slowakei 1:2
Archiv-ID: 1222017
Co-Trainer Chris Chelios (USA) Augsburg, 10.11.2017, Eishockey, Deutschland Cup 2017, 1. Spieltag, USA - Slowakei 1:2
Archiv-ID: 1222015
Co-Trainer Chris Chelios (USA) Augsburg, 10.11.2017, Eishockey, Deutschland Cup 2017, 1. Spieltag, USA - Slowakei 1:2
Archiv-ID: 1222014
Co-Trainer Chris Chelios (USA) Augsburg, 10.11.2017, Eishockey, Deutschland Cup 2017, 1. Spieltag, USA - Slowakei 1:2
Archiv-ID: 1222013
Co-Trainer Chris Chelios (USA) Augsburg, 10.11.2017, Eishockey, Deutschland Cup 2017, 1. Spieltag, USA - Slowakei 1:2
Archiv-ID: 1222012
v.l. Marcel Hascak (Slowakei), Ryan Gunderson, Torwart David Leggio (USA) Augsburg, 10.11.2017, Eishockey, Deutschland Cup 2017, 1. Spieltag, USA - Slowakei 1:2
Archiv-ID: 1222010
Schlussjubel Team Slowakei Augsburg, 10.11.2017, Eishockey, Deutschland Cup 2017, 1. Spieltag, USA - Slowakei 1:2
Archiv-ID: 1222009
v.l. Matt Donovan (USA), Marek Hovorka Augsburg, 10.11.2017, Eishockey, Deutschland Cup 2017, 1. Spieltag, USA - Slowakei 1:2
Archiv-ID: 1222008
v.l. Patrik Lamper (Slowakei), Matt Gilroy Augsburg, 10.11.2017, Eishockey, Deutschland Cup 2017, 1. Spieltag, USA - Slowakei 1:2
Archiv-ID: 1222007
0:2 Jubel Torschuetze Marek Hovorka (Slowakei) Augsburg, 10.11.2017, Eishockey, Deutschland Cup 2017, 1. Spieltag, USA - Slowakei 1:2
Archiv-ID: 1222005
v.l. Tomas Marcinko (Slowakei), Broc Little Augsburg, 10.11.2017, Eishockey, Deutschland Cup 2017, 1. Spieltag, USA - Slowakei 1:2
Archiv-ID: 1222004
Trainer Craig Ramsay (Slowakei) Augsburg, 10.11.2017, Eishockey, Deutschland Cup 2017, 1. Spieltag, USA - Slowakei 1:2
Archiv-ID: 1222003
v.l. Lukas Cingel, Broc Little (USA), Tomas Marcinko Augsburg, 10.11.2017, Eishockey, Deutschland Cup 2017, 1. Spieltag, USA - Slowakei 1:2
Archiv-ID: 1222002
v.l. Tomas Marcinko (Slowakei), Broc Little Augsburg, 10.11.2017, Eishockey, Deutschland Cup 2017, 1. Spieltag, USA - Slowakei 1:2
Archiv-ID: 1222000
v.l. Andy Miele (USA), Michal Kristof Augsburg, 10.11.2017, Eishockey, Deutschland Cup 2017, 1. Spieltag, USA - Slowakei 1:2
Archiv-ID: 1221996